Ургийн гажиг тодорхойлох шинжилгээг ЭМД-аас 70 хувь хөнгөлнө

access_time 2022-09-07 11:12

ЭМД-ын сангаас санхүүжүүлэх өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээний жагсаалтыг баталсан. Энэхүү жагсаалтад жирэмсний ургийн гажиг тодорхойлох 2 төрлийн шинжилгээ багтжээ. Үүнд,
Ураг орчмын шингэнд FISH анеуплойд тодорхойлоход ЭМД-ын сангаас 21000 төгрөг, иргэнээс 9000 төгрөг,
Ураг орчмын шингэн, цэлмэнгийн эдэд кариотип тодорхойлоход ЭМД-ын сангаас 378.000 төгрөг, иргэнээс 162.000 төгрөг төлөхөөр зохицуулсан байдаг байна.

Шинэ мэдээ