ЖДҮ эрхлэгчдэд дэмжлэг үзүүлнэ

access_time 2022-08-29 08:15

Нийслэлийн Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих төв НӨҮГ-аас цар тахлын нөлөөнд өртсөн Улаанбаатар хотын ЖДҮҮ эрхлэгчдийн тулгамдсан асуудлыг тодорхойлж,холбогдох шийдлийн суурь зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж, сургалт зохион байгуулах, санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх, бүтээгдэхүүн борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх гурван үе шат бүхий төлөвлөгөө гаргасан байна.Төлөвлөгөөний хүрээнд ЖДҮ эрхлэгчдэд дэмжлэг үзүүлнэ.

Шинэ мэдээ