Нийслэлийн хэмжээнд 141023 хүүхэд цэцэрлэгт хамрагдана

access_time 2022-08-02 10:47

2022-2023 онд нийслэлийн хэмжээнд 141023 хүүхэд цэцэрлэгт хамрагдах тооцоо бий. Одоогоор 679 цэцэрлэг /төрийн өмчийн 279, төрийн бус өмчийн 400/-т 102314 хүүхэд хамрагдах боломжтой байгаа юм. Үлдсэн 34 485 хүүхдийг цэцэрлэгийн байр түрээслэх байдлаар 8750 хүүхэд, цэцэрлэгийн байр худалдан авч 2290, нэмэлт элсэлтээр 8775, цомцог цэцэрлэгт 1300, хүүхэд харах үйлчилгээнд 2000 хүүхэд хамруулна.

Шинэ мэдээ