Сурталчилгааны 74 самбарыг буулгаж газрыг чөлөөллөө

access_time 2022-08-01 09:57

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт гадна сурталчилгаа байрлуулахад дагаж мөрдөх журам”-ын хүрээнд гадна сурталчилгааны байгууламж нь гадна, дотор гэрэлтүүлэгтэй байна, авто замын хяналтын камер болон гэрэл дохио, тэмдэг тэмдэглэгээг халхлахгүй, дэд бүтцийн шугам сүлжээний хамгаалалтын зурваст байрлуулахгүй байх журамжтай. Гэтэл Улаанбаатар хотод дээрх шаардлага болон журмыг зөрчсөн, нийтийн эзэмшлийн газарт зохих байгууллагын зөвшөөрөлгүйгээр замбараагүй барьж байгуулсан, хийц бүтээцэд нь эвдрэл гэмтэл гарсан, өнгө үзэмжээ алдсан самбарууд олон байгаа учраас буулгаж эхэлсэн байна. Нийт 74 самбарыг албадан буулгаж, газар чөлөөллөө.

Шинэ мэдээ