Хамран сургах тойргоор цэцэрлэгийн хүүхдийг бүртгэнэ, сугалаа явуулахгүй

access_time 2022-07-21 08:52

Нийслэлийн хэмжээнд 22,565 хүүхдийг нэмэлтээр цэцэрлэгт хамруулах боломж бүрдүүлсэн. ҮСХ-ны Хүн амын сан, УБЕГ-ын хаягийн мэдээллийн сангийн мэдээлэлд үндэслэж тухайн амьдарч буй байршилд ойр цэцэрлэгийг санал болгож хамран сургах тойргоор цэцэрлэгийн хүүхдийн бүртгэлийг зохион байгуулах юм. Энэ ажлыг 08 дугаар сарын эхний долоо хоногт эхлүүлэн хүүхдийн цэцэрлэгийн бүртгэлийг сугалаагаар явуулахгүй.

Шинэ мэдээ