Хөрсний бохирдлыг бууруулах ажлын хүрээнд нүхэн жорлон, бохирын цооногт ариутгал хийжээ

access_time 2022-07-20 10:00

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газраас сургалт, мэдэгдэл, зөвлөмж, хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулжээ. Гэр хорооллын айл өрхийн нүхэн жорлон, бохирын цооногт ариутгал халдваргүйтгэл хийх ажлын хүрээнд 17.392 нүхэн жорлон, 10.173 бохирын цооног, нийтийн эзэмшлийн 200 мянга ам метр орчим талбайд ариутгал хийсэн байна.

Шинэ мэдээ