Гэрлэлтийн бүртгэл, төрсний бүртгэлийн лавлагаа мэдээллийн зөрүүг арилгаж байна

access_time 2022-06-16 14:04

Иргэдэд зөвлөгөө өгөх өдөрлөгийг Төв шууданд зохион байгуулж байна. “Тоон гарын үсэг болон бусад нэмэлт үйлчилгээг хэрхэн хэрэглэх талаарх заавар, зөвлөгөөг УБЕГ-аас өгч байна.
Өдөрлөгт ирсэн иргэд дараах мэдээллийг авах боломжтой аж. Тодруулбал
Иргэн, ААН И-Монголиагаас заавар зөвлөгөө авах
Иргэн, ААН тоон гарын үсэг авах
И-Монголиагаас гэрлэлтийн бүртгэл, төрсний бүртгэлийн лавлагаа авахад алдаа заасан эсвэл мэдээлэл дутуу орсон байвал шалгуулаад засуулах боломжтой юм.

Шинэ мэдээ