Нийслэлд 998 төсөл, арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлнэ.

access_time 2022-06-13 09:43

2021-2022 онд өвлийг өнтэй давахын тулд нийслэлд 998 төсөл, арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлжээ. Тодруулбал, эрчим хүчний эх үүсвэрийн 476, дулаан хангамжийн 34, цахилгаан хангамжийн 34, мэдээлэл холбооны 40, ус хангамжийн 38, орон сууцны 69, үерийн барилга байгууламжийн 4, зам тээвэр, хөдөлгөөн зохион байгуулалтын 98, боловсрол, эрүүл мэндийн 129, хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын 46 төсөл хэрэгжсэн байна

Шинэ мэдээ