ШӨХТГ, Монголын ипотек корпораци зах зээлд давамгай байна гэсэн тогтоол гаргалаа

access_time 2022-05-31 15:03

Орон сууцны ипотекийн зээлээр баталгаажсан баталгаат үнэт цаасны зах зээлд давамгай байдалтай аж ахуй эрхлэгчийг тогтоох судалгааг бид хийсэн. Үүний үр дүнд МИК ОССК ХХК нь давамгай байдалтай ААН гэж үзэж ШӨХТГ тогтоол гаргасан. МИК нь өрсөлдөөний хориг хязгаарлалтыг мөрдөж ажиллана. Өөрөөр хэлбэл, зохиомлоор хомсдол үүсгэх, бусдыг зах зээлд ороход саад учруулах, өрсөлдөөнд хязгаарлалт тогтоох үйлдлийг нь хориглож байгаа юм.

Шинэ мэдээ