СӨХ-үүдэд засвар, шинэчлэлт хийхэд тусална

access_time 2022-05-27 15:10

Монголын сууц өмчлөгчдийн холбоо 23 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Тус зөвлөл нь СӨХ-ны зохион байгуулалт, эрх зүйн үндсийг тодорхойлох, иргэд, оршин суугчдыг эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлөөр хангах, нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн өмчлөл, эзэмшил, ашиглалт, хамгаалалттай холбоотой харилцааг зохицуулах үүрэгтэй байгууллага юм. Улсын хэмжээнд 1600 гаруй СӨХ байдгаас Улаанбаатар хотод 1300 орчим СӨХ үйл ажиллагаа явуулдаг. Өдгөө улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй 905 СӨХ тус зөвлөлд нэгдэн оржээ.

МСӨХДЗ үйл ажиллагааныхаа цар хүрээг өргөтгөхөөр СӨХ-дын үйл ажиллагааг дэмжин, санхүүгийн чадамжийг дээшлүүлэх, хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах үүрэг бүхий зургаан албыг байгуулжээ. Уг албадаар дамжуулан дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн засвар, шинэчлэлийн нэгдсэн бааз, мэдээллийн санг үүсгэх, санхүү, хуулийн зөвлөх үйлчилгээ зэрэг төрөлжсөн үйлчилгээг СӨХ-үүдэд үзүүлэх аж.

Шинэ мэдээ