Шилжилт хөдөлгөөн, хүн амын суурьшлын бодит тоон мэдээллийг гаргана

access_time 2022-05-19 10:43

НЗДТГ, Олон улсын шилжилт хөдөлгөөний байгууллагатай хамтын ажиллагааны гэрээг 2021 оны 12 дугаар сард байгуулсан. Тус хамтын ажиллагааны хүрээнд шилжилт хөдөлгөөний сургалт, судалгааг зохион байгуулж, шилжилт хөдөлгөөн, хүн амын суурьшлын бодит тоон мэдээллийг гаргах, НЗДТГ-ын Хүний нөөцийн хөгжлийн төвтэй хамтран хүний нөөцийг чадавхжуулах чиглэлээр ажиллаж байна.

Шинэ мэдээ