Орон сууцны айл өрх болон сургууль, цэцэрлэг бусад төрийн байгууллагуудын халаалтыг тавдугаар сарын 15-ны өдрөөс зогсооно.

access_time 2022-05-10 10:04

Орон сууцны айл өрх болон сургууль, цэцэрлэг бусад төрийн байгууллагуудын халаалтыг тавдугаар сарын 15-ны өдрөөс зогсооно. Төлөвлөгөөт засвар үйлчилгээг энэ хугацаанд хийгээд 9 дүгээр сарын 15-нд айл, өрх, сургууль, цэцэрлэг болон ААН-үүдийн халаалтыг холбоно. .

Шинэ мэдээ