Олон улсын валютын сан татварыг шаталсан тогтоцоонд шилжүүлэхийг зөвлөжээ

access_time 2022-05-06 08:10

Олон улсын валютын сан дэлхийн эдийн засагт үүссэн “шок” Монгол Улсад нүүрлэж байна. Тиймээс Монгол Улсын эдийн засгийн өсөлтийг нэг хувь болгон бууруулж байна. Татварын орлогоо сайжруулахын тулд ядуурлыг бууруулах хөтөлбөр хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Татварыг шаталсан тогтолцоонд шилжүүлж орлогоос нь хамаараад өсгөхөөр тогтоох хэрэгтэй. Харин арилжааны банкуудын хувьчлалын тухайд хугацааг хойшлуулах зөвлөмж өгсөн байна.

Шинэ мэдээ