Дээрэлхүүлсэн хүүхдийн сэтгэлзүй гэмтдэг

access_time 2022-04-29 09:17

ХЭҮК -оос нийслэлийн 7 дүүрэг, 8 аймгийн нутаг дэвсгэрт амьдарч буй 12-18 насны нийт 4264 хүүхэд, 2743 эцэг эх, асран хамгаалагч, хүүхэд хамгааллын хамтарсан багийн 152 гишүүнийг хамруулсан судалгаа хийсэн. Судалгаагаар нийт хүүхдийн 82,8 хувь нь ямар нэгэн хүчирхийлэлд өртөж байсан гэж хариулжээ.
Дээрэлхүүлсэн хүүхдийн сэтгэл зүй дайнд явсан цэрэг, гамшигт өртсөн хүний сэтгэцийн гэмтэлтэй адилхан байсан байна.

Шинэ мэдээ