Сурагчдын 38.7 хувь нь хамран сургах тойргийн бус сургуульд суралцаж байна

access_time 2022-04-29 08:47

2021 оны байдлаар нийслэлд 6-17 насны 353.308 хүүхэд байна. 2021-2022 оны хичээлийн жилд төрийн өмчийн 152, төрийн бус өмчийн 129, нийт 281 сургуульд 340.069 хүүхэд суралцаж буй. Сүүлийн таван жилийн хугацаанд ерөнхий боловсролын сургууль 40-өөр, сурагчид 100 мянгаар нэмэгджээ. Төрийн өмчийн сургуулийн нэг бүлэгт 36, төрийн бус өмчийн сургуулийнхад 20 сурагч суралцаж байгаа юм. Нийт 10.256 бүлэг хичээллэж байгаагаас 40-50 хүүхэдтэй 2376 бүлэг, 50-60 хүүхэдтэй 627 бүлэг, 60-аас дээш хүүхэдтэй 33 бүлэг хичээллэж байна. Бүлэг дүүргэлт өндөртэй есөн сургууль байгаагаас 23, 1, 24, 14 дүгээр сургууль тэргүүлжээ. Хамран сургах тойргийн бус сургуульд 131.739 сурагч буюу 38.7 хувь нь суралцаж байна.

Шинэ мэдээ