Монгол улс үйлдвэрлэгч орон болмоор байна

access_time 2022-04-20 14:56

Ерөнхий сайд нэгжийн төлөөлөлтэй уулзлаа. Аж ахуйн нэгжийн төлөөллүүд төвлөрлийг сааруулах бодлогын хүрээнд нийслэлээс өөр газарт ажлын байр бий болгож, ажилтнууд нь шилжин суурьшсан бол төрөөс бодлогоор дэмжинэ, 500 км хол зайд үйл ажиллагаа явуулбал татварын хөнгөлөлт үзүүлэх заалтыг эргэж харна.Монгол улс үйлдвэрлэгч орон болмоор байна. Ингэхийн тулд төрөөс татварын уян хатан бодлого баримтлах хэрэгтэй. Малынхаа түүхий эдийг дотооддоо бүрэн боловсруулмаар байна. Эдгээрийг эцсийн бүтээгдэхүүн болгодог тоног төхөөрөмж хилээр оруулж ирэхэд НӨАТ болон гаалийг татваргүй болгомоор байна” гэлээ.

Шинэ мэдээ