Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүд үнэгүй сургалтанд хамрагдах боломжтой

access_time 2022-04-20 13:44

Бизнес Эрхлэгч Эмэгтэйчүүдийн төвөөс та бүхэнд 2022 оны 4-р сарын сургалт үйл ажиллагааны хуваарийг хүргүүлж байна.
🌸 Сургалтын дэлгэрэнгүй мэдээлэл, зарлалыг сургалт эхлэх өдрөөс өмнө урьдчилан мэдээллэж бүртгэлийн линкийн тухай бүрт нь нээх болно.
🌸 Та бүхэн сонирхсон сургалтандаа бүртгэл нээгдсэн үед урьдчилан бүртгүүлж хамрагдах боломжтой.

Шинэ мэдээ