Иргэн та ажил хайж бол бол…

access_time 2018-01-30 17:05

“НЭГ ӨРХ-НЭГ АЖЛЫН БАЙР” дэд хөтөлбөрийн хүрээнд  Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв байгуулагдлаа. Энэ төвд ажил олгогч байгууллагын хүний нөөцийн менежерүүд, ажил хайгч иргэдтэй ярилцлага хийж ажлын байраар хангах үйлчилгээг үзүүлэх юм.

Хүүхэд харах өрөөтэй, эмэгтэйчүүдийн хөгжилд анхаарч ганцаарчилсан зөвлөгөө өгөх боломж бүхий  сургалтын  орчинг бүрдүүлсэн. Иргэн та энэхүү төвийг зорьсноор ажил мэргэжлийн чиг баримжаатай болж,  сэтгэл зүйн зөвлөгөө авч бүлгийн сургалтанд хамрагдах боломжтойгоос гадна /СV хэрхэн бөглөх, ажлын ярилцлаганд хэрхэн бэлдэх, гарааны бизнесээ хэрхэн удирдах талаар зөвлөгөө авах боломжтой.

Шинэ мэдээ