Нийслэлийн хэмжээнд 185 барилгын ажил эхэллээ

access_time 2022-04-15 14:48

Энэ жилийн барилга угсралтын 185 ажил эхэллээ. Өнгөрсөн жил нийслэлийн хэмжээнд 470 орчим барилгыг шинээр баригдаж байгаа судалгаа гарсан. Барилгын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагуудад орчны аюулгүй байдал, стандарт хэрэгжилтийг хангуулах шаардлагыг хүргүүлснээр зөрчилтэй газруудын 70 орчим хувь нь түр хашааг сайжруулж, аюулгүй байдлыг хангасан. Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Хот байгуулалт, хөгжлийн газар, Хотын стандарт, хяналтын газар хамтарч, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад аюулгүй байдал хангуулах, явган зорчигч, тээврийн хэрэгслийн зорчих хөдөлгөөнд саад учруулахгүйгээр барилга угсралтын ажлыг гйүцэтгэн, аюулгүй байдлыг ханган гүйцэтгэхийг зөвлөж байгаа юм.

 

Шинэ мэдээ