Шуурхай удирдлагын төв байгуулах 18 сая төгрөгийг орон нутгийн төсөвт тусгуулжээ

access_time 2018-01-26 16:21

Онцгой байдлын ерөнхйи газар 2017 онд аймгийн хэмжээнд 74 удаагийн аюулт үзэгдэл, ослын дуудлагаар ажиллаж 18 хүний амь нас, төр, аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдийн  228,8 сая төгрөгийн эд хөрөнгийг авран хамгаалсан байна. Өнгөрсөн 2017 онд өөрсдийн хүч, нөөц бололцоог ашиглан алба хаагчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, бие бялдрыг дэмжих, албаны спортыг хөгжүүлэх зорилгоор улс, бүсийн хэмжээний уралдаан тэмцээн зохион байгуулах хүчин чадал бүхий спорт заалыг барьж ашиглалтад оруулсан. Мөн  25 айлын орон сууцыг ашиглалтад оруулан алба хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэсэн томоохон ажлуудыг хэрэгжүүлэн ажилласан юм.

Шуурхай удирдлагын төвүүдийг байгуулах зардал, төсвийг орон нутгийн төсөвт суулган шийдвэрлүүлэх үүргийг ОБЕГ-ын дарга Т.Бадрал оны эхэнд төв, орон нутгийн Онцгой байдлын газрын дарга нарт өгч байсан. Баянхонгор аймгийн Онцгой байдлын газрын хувьд Шуурхай удирдлагын төв байгуулах 18 сая төгрөгийг орон нутгийн төсөвт тусгуулсан байна.

Шинэ мэдээ