Баянгол дүүрэгт 2022 онд хийгдэх бүтээн байгуулалтын ажлууд

access_time 2022-03-29 10:41

Баянгол дүүрэгт 2022 онд хийгдэх бүтээн байгуулалтын ажлууд буюу дээвэр засвар, фасад дулаалгын ажил хугацаандаа буюу гуравдугаар сарын 1-ээс эхэлсэн. Тэгвэл дүүргийн 25 хорооны 54 байршилд хүүхдийн тоглоомын талбайг засварлах болон шинээр байгуулж, орчныг тохижуулах ажил эхлэх гэж байна. Тодруулбал, энэ онд

Улсын төсвийн 6,4 тэрбум төгрөгөөр 20 байршилд,
Нийслэлийн төсвийн 1 тэрбум төгрөгөөр Соёл амралтын хүрээлэн,
Нийслэлийн ОНХС-гийн 1 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 8 байршилд,
Дүүргийн төсвийн 2,3 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 20 байршилд
Дүүргийн ОНХС-гийн 280 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 5 байршилд орчны тохижилт, хүүхдийн тоглоомын талбайг засварлаж, шинээр байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.
Түүнчлэн 2021 онд улс, нийслэл, дүүргийн нийт 3 тэрбум төгрөгөөр 24 байршилд тоглоомын талбай засварлаж, шинээр байгуулах ажил он дамнан үргэлжилж байгаа юм.
2022 ОНД ДАРААХ БАЙРШЛУУДАД ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙ ЗАСВАРЛАХ, ШИНЭЭР БАЙГУУЛАХ БОЛОН ОРЧНЫ ТОХИЖИЛТ ХИЙХ БАЙРШЛЫН ЖАГСААЛТ

1-Р ХОРОО

Цэрэнноровын гудамж
57, 61 дүгээр байрны дунд
10а, 11а дугаар байрны хойд тал (он дамжин хэрэгжиж буй)
46, 49 дүгээр байрны дунд (он дамжин хэрэгжиж буй)
2-Р ХОРОО

Үерийн далангийн тохижилт
Төмөр замын дээд сургуулийн урд
66 дугаар цэцэрлэг, 7/5 дугаар байрны дунд
63 дугаар байрны урд
УАА-30 дугаар байрны баруун тал
Хороон байрны гадна тохижилт
Үерийн далангийн тохижилт (он дамжин хэрэгжиж буй)
58 дугаар байрны орчинд (он дамжин хэрэгжиж буй)
3-Р ХОРОО

71 дүгээр байрны урд
Цэрэнноровын гудамж
Хороон байрны урд тал
41 дүгээр байрны баруун тал
65,66 дугаар байрны урд тал
Нарны хороолол орчимд
48а дугаар байр урд тал (он дамжин хэрэгжиж буй)
4-Р ХОРОО

164 дүгээр цэцэрлэгийн ард
20 дугаар сургуулийн хойд болон баруун тал
55, 58 дугаар байрны дунд
Арктай шарын 04, 05 ,06 дугаар байрны ард талын гурвалжин талбай
СОТ-1, СОТ-2 дугаар байрны урд
Төмөр замын эмнэлгийн баруун тал
Шинэ эрин 20 дугаар сургуулийн сагсны талбай
4а, 5а дугаар байрны урд талбай (он дамжин хэрэгжиж буй)
5-Р ХОРОО

2 дугаар байрны хойно
“Тэмүүлэл” хотхоны ар тал
“Номун далай” сургуулийн баруун тал
“Тэмүүлэл” хотхоны урд тал (он дамжин хэрэгжиж буй)
3, 2 дугаар байрны дунд (он дамжин хэрэгжиж буй)
6-Р ХОРОО

43, 44а, 44б, 41 дүгээр байрны дунд
Далангийн тохижилт
“Баялаг” хотхон дунд
24, 25, 23а, 23б дүгээр байрны дунд
40, 53 дугаар байрны урд (он дамжин хэрэгжиж буй)
7-Р ХОРОО

97 дугаар цэцэрлэгийн урд
29 дүгээр байрны урд
62б дүгээр байр
12 дугаар байрны урд тал (он дамжин хэрэгжиж буй)
8-Р ХОРОО

94 дүгээр цэцэрлэгийн орчинд
Хороон байрны тоглоомын талбай
11 дүгээр байрны баруун тал
Хороон байрны сагсны талбай
8 дугаар байрны зүүн тал (он дамжин хэрэгжиж буй)
54 дүгээр сургуулийн ард (он дамжин хэрэгжиж буй)
9-Р ХОРОО

9 дүгээр хороо СОТ 2-1 дугаар байрны баруун тал
СОТ 3-1 дүгээр байрны урд СОТ 3-2 дугаар байрны баруун тал
СОТ-1, 2 байрны зүүн тал (он дамжин хэрэгжиж буй)
146 дугаар сургуулийн гадна талбай (он дамжин хэрэгжиж буй)
133 дугаар цэцэрлэг (он дамжин хэрэгжиж буй)
10-Р ХОРОО

Шинээр баригдах бага сургуулийн ард
Зүүн нарангийн 12 дугаар гудамж
10 дугаар хороонд (он дамжин хэрэгжиж буй)
11-Р ХОРОО

Зүүн Ард Аюушийн 6, 7 дугаар гудамжны дунд
28 дугаар сургуулийн зүүн тал
12-Р ХОРОО

13 дугаар байрны зүүн тал
24 дүгээр байрны урд тал
19 дүгээр байрны зүүн тал
13-Р ХОРОО

2а дугаар байрнаас 2в байр хүртэл
76 дугаар цэцэрлэгийн ард
3 дугаар байрны ард
13 дугаар сургуулийн урд
9-1 дүгээр байрны урд
9 дүгээр байрны урд (он дамжин хэрэгжиж буй)
14-Р ХОРОО

20 дугаар байрны урд
15 дугаар байрны урд
18 дүгээр байрны урд
10 дугаар байрны урд
15-Р ХОРОО

21, 22 дугаар байрны урд
161 дүгээр цэцэрлэгийн баруун тал
16-Р ХОРОО

Гандангийн урд хэсэг
17-Р ХОРОО

Ганьтийн байрны ар тал
35 дугаар байрны ард тал
35 дугаар байрны урд тал
Жалханц хутагт Дамдинбазарын гудамж
Чингүнжавын гудамжнаас Амарсанаагийн гудамж хүртэл
“Элеганс” хотхоны тоглоомын талбай
18-Р ХОРОО

Үерийн далангийн тохижилт
88 дугаар цэцэрлэгийн хойд тал
Жалханц хутагт Дамдинбазарын гудамж”
“Чингүнжавын гудамжнаас Амарсанаагийн гудамж хүртэл
64, 65 дугаар байрны дунд
45 дугаар байрны зүүн тал
45 дугаар байрны урд (он дамжин хэрэгжиж буй)
19-Р ХОРОО

Үерийн далангийн тохижилт
58 дугаар байрны зүүн тал
Чингүнжавын гудамжны тохижилт
“Жалханц хутагт Дамдинбазарын гудамж”
“Чингүнжавын гудамжнаас Амарсанаагийн гудамж хүртэл
53, 54 дүгээр байрны дунд
52 дугаар байрны зүүн тал (он дамжин хэрэгжиж буй)
61 дүгээр байрны урд тал (он дамжин хэрэгжиж буй)
20-Р ХОРОО

ДСАА-5 дугаар гудамж
Гурвалжингийн гүүр
Өнөр 45 байрны дунд
Эрин хороолол орчимд
Эрин хороолол 53-10 дугаар байр (он дамжин хэрэгжиж буй)
21-Р ХОРОО

607 Худгийн урд
Горькийн 28 дугаар гудамж
278 дугаар цэцэрлэгийн гадна талбай (он дамжин хэрэгжиж буй)
22-Р ХОРОО

Соёл амралтын хүрээлэн
Зүүн Нарангийн 16-73 тоот
23-Р ХОРОО

ЗАА-ын 25/235, 237 тоот
Энхбаярын зам дагуу
24-Р ХОРОО

Алтай хотхон 12 дугаар байр
25, 27 дугаар байрны дунд (он дамжин хэрэгжиж буй)
25-Р ХОРОО

“Голден парк-1” хотхон
“Голден парк-2” хотхон
“Түвшин Өргөө” 304, 305 дугаар байрны урд
Гурвалжингийн гүүр
Цоглог хотхон (он дамжин хэрэгжиж буй)
“Голден парк-1” хотхон (он дамжин хэрэгжиж буй)

Шинэ мэдээ