Мансуурлын эмчилгээ, урьдчилан сэргийлэлтийн хөтөлбөр хэрэгжинэ

access_time 2018-01-18 16:05

Мансуурлын эмчилгээ, урьдчилан сэргийлэлтийн Коломбо хөтөлбөр нь Дэлхийн 47 орныг эгнээндээ нэгтгэсэн Олон улсын хөтөлбөр юм. Уг хөтөлбөр нь Суурь түвшин, ахисан түвшин гэсэн 2 шатлалтай.   Суурь түвшин дотроо 8, ахисан түвшин нь 14 курстэй. АНУ-ын Төрийн департмент, ХЗДХЯ-ны санхүүжилтээр 2018 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрөөс 16 өдрийг хүртэл суурь түвшний эхний 2 курсийн сургалтаар Үндэсний 21 сургагч багш бэлтгэгдлээ.

2018 оны 5-р сард суурь түвшний 3, 5-р курс, 9 дүгээр сард 4, 6-р курс, 12 дугаар сард 7, 8-р курсийг хийн Суурь түвшний бүх сургалтыг дуусгах, 2019 онд Ахисан түвшний сургалтыг эхлүүлэх төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. Сургалтанд ХЗДХЯ-ны Монгол улсад гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн ахлах мэргэжилтэн 1, ЦЕГ-ын Эрүүгийн цагдаагийн газрын 2 албан хаагч, Хууль сахиулахын их сургуулийн 1 багш, Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн 2 шинжээч, Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн 12 эмч мэргэжилтэн, Нийслэлийн наркологийн эмнэлэгийн 1 эмч, Нийслэлийн 28 дугаар сургуулийн 2 нийгмийн ажилтан хамрагдсан. Сургалтыг ХЗДХЯ, ЭМЯ, СЭМҮТ, ХСИС хамтран зохион байгуулсан. Үндэсний сургагч багшаар бэлтгэгдсэн 21 хүн  цаашид Нийслэлийн 9 дүүрэг, 21 аймагт сургагч багш бэлтгэх шат дараатай сургалтыг зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.

Шинэ мэдээ