Хяналт шалгалтад 611 барилга, байгууламжийг хамруулан 3439 зөрчлийг илрүүллээ

access_time 2022-03-28 09:29

Онцгой байдлын байгууллагаас улсын хэмжээнд эрүүл мэндийн байгууллагуудад төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг зохион байгууллаа. Хяналт шалгалтад 611 барилга, байгууламжийг хамруулан гал түймэр гарч болзошгүй 3439 зөрчил дутагдлыг илрүүлж, 649 зөрчлийг газар дээрх арилгуулсан юм.

Харин бусад зөрчлүүдийг арилгуулахаар гал түймрийн улсын хяналтын байцаагчийн заавал биелүүлэх 360 албан шаардлага, 234 мэдэгдэл, 14 танилцуулга, 5 дүгнэлтийг тус тус бичиж эрх бүхий албан тушаалтанд хүргүүлж, биелэлтийг хангуулан ажиллалаа.

 

Шинэ мэдээ