ЭМДЕГ 160 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг олгоод байна

access_time 2022-03-25 11:59

Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын удирдах ажилтнууд хүн бүрийг эрүүл мэндийн даатгалд хамруулж, даатгалын тогтвортой санг бүрдүүлэн, даатгуулагчийн хэрэгцээнд нийцсэн эрүүл мэндийн чанартай тусламж, үйлчилгээг худалдан авдаг үйлчлүүлэгч төвтэй, нийгмийн хариуцлага бүхий менежментийг хэрэгжүүлэх хүрээнд хийгдэж байгаа ажлууд болон тулгамдаж байгаа асуудлаа хэлэлцэж, гарц шийдэл хайсан зөвлөгөөн болж байна. Зөвлөгөөнд ЭМДЕГ-ын төвийн газар, хэлтэс болон 21 аймаг, 2 дүүрэг дэх хэлтсийн 40 гаруй удирдах ажилтнууд оролцож байна.
ЭМДЕГ нь стратегийн худалдан авагч болсон нэг жилийн хугацаанд давхардсан тоогоор 10,395,388 даатгуулагч-иргэдийн авсан тусламж үйлчилгээнд 1 их наяд 160 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг гүйцэтгэлээр тооцож гэрээ бүхий 2500 гаруй эрүүл мэндийн байгууллагад олгоод байна.

Шинэ мэдээ