Сэтгэл санааны хохирлыг нөхөн төлүүлдэг болно.

access_time 2022-03-25 10:59

УИХ-ын чуулганы хуралдаанаар Шүүх шинжилгээний тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг хэлэлцээд хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр холбогдох байнгын хороонд шилжүүлсэн. Шинэчилсэн найруулгын төсөлд сэтгэл санааны хохирлыг нөхөн төлүүлдэг болох заалтыг оруулсан байна. Хохирлын хэмжээг тогтоохдоо хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 150 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх буюу 63 сая төгрөгөөр үнэлсэн байна..
Хэрэв хохирогч нас барсан тохиолдолд сэтгэцийн хор уршгийн нөхөн төлбөрийг тухайн хохирогчийн гэр бүлийн гишүүд, эсхүл гэр бүлийн гишүүн нь эрх зүйн чадамжгүй бол хууль ёсны асран хамгаалагч нь нэхэмжлэл гаргаж болох зохицуулалтыг тусгажээ.

Шинэ мэдээ