Facebook компанид Монгол Улсад төлөөлөгчийн газраа нээх хүсэлтийг уламжилжээ.

access_time 2022-03-23 14:25

Кибер аюулгүй байдлын тухай хууль 5 дугаар сарын 1-нээс хэрэгжиж эхэлнэ. Хуулийн хүрээнд Монгол улсын иргэд тогтмол хэрэглэдэг төрийн байгууллагуудтай харилцдаг email хаягтай болно. Иргэний үнэмлэхний иргэдийн төрсөн он сар бүхий регистрийн дугаарыг нууцалж хүн бүрт дахин давтагдахгүй 12 оронтой тоотой болох юм. Ингэснээр хувь хүний талаарх мэдээллийг нууцлах бүрэн боломжтой болно. Сүүлийн үед цахимаар иргэдийн сэтгэл санаанд нөлөөлөх оролдлого хийх болсон. Тиймээс facebook компанийг Монгол Улсад төлөөлөгчийн газраа нээх хүсэлтийг уламжилсан. Facebook компанийн төлөөлөгчийн газар Монгол улсад нээгдсэн тохиолдолд иргэдийн хүсэлтийг шийдвэрлэж, хуурамч хаягаар бусдын нэр хүндэд халдах боломжийг хязгаарлан, хууль бус үйлдлийг таслан зогсоох боломж бүрдэнэ гэсэн тайлбарыг Хууль зүй дотоод хэргийн яам, Улсын иргэний бүртгэлийн газраас хийсэн юм.

Шинэ мэдээ