“Шинэ сэргэлтийн бодлого”-ын хүрээнд нийт 22 төсөл хэрэгжүүлнэ.

access_time 2022-03-21 13:49

“Шинэ сэргэлтийн бодлого”-ын хүрээнд ЭХЯ-наас  нийт 22 төсөл хэрэгжүүлнэ.Чойбалсан-Багануур чиглэлд цахилгаан дамжуулах шугам сүлжээ байгуулна. Багануурын дулааны цахилгаан станцыг өргөтгөнө.
ДЦС-3-ыг түшиглэн 400Мвт-ын шинэ эх үүсвэр байгуулна.
Төвийн бүсийн эрчим хүчний нэгдсэн тохируулга хийх, 160Мвт-ын цэнэг хураагуур байгуулна.
Зүүн хойд Азийн эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээнд сэргээгдэх эрчим хүч нийлүүлэх замаар нэгдэх судалгааг эхлүүлнэ.
Эгийн голын усан цахилгаан станцын биологийн олон янз байдлын судалгааг эхлүүлнэ.
Багахангай дүүрэгт 300Мвт-ын станц байгуулна.
Амгалан дулааны станцыг 2025 онд өргөтгөж дуусна.
Эрдэнэбүрэн-Мянгат гэх мэт хэд хэдэн чиглэлд өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугам барина. Манай улсын хуульд цахилгаан дамжуулах шугамыг төр эзэмшдэг. Мөн энэ төсөлд хөрөнгө оруулсны дараа өртгөө нөхөх хугацаа урт байдаг тул хувийн хэвшил хөрөнгө оруулдаггүй. Цахилгаан дамжуулах шугамыг төр барихаас өөр аргагүй. Иймд АХБ-тай хамтран агаарын шугамаа өргөтгөхөөр болжээ

Шинэ мэдээ