Гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирол энэ оны эхний хоёр сард 142 тэрбум төгрөг болжээ

access_time 2022-03-16 14:21

Бүртгэгдсэн гэмт хэрэг 2022 оны эхний хоёрдугаар сард 7,866 болж, өмнөх оны мөн үеэс 3,868 (96.7%)-аар өссөн гэдгийг Үндэсний статистикийн хорооноос мэдээллээ.
Нийт бүртгэгдсэн гэмт хэрэг өмнөх оны мөн үеэс өсөхөд,
Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг 3,011 (2.6 дахин)
Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг 693 (58.7%)
Хөдөлгөөний аюулгүй байдал, тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг 95 (84.8%)
Хүний бэлгийн эрх чөлөө, халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг 75 (87.2%)-аар өссөн нь голлон нөлөөлжээ.
Гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирол энэ оны эхний хоёр сард 142 тэрбум төгрөг, нөхөн төлүүлсэн хохирлын хэмжээ 49.2 тэрбум төгрөг болсон аж. Өмнөх оны мөн үеэс учирсан хохирол 110.6 (4.5 дахин) тэрбум төгрөгөөр, нөхөн төлүүлсэн хохирол 46.3 (16.9 дахин) тэрбум төгрөгөөр тус тус өссөн байна.

Шинэ мэдээ