Хангал голын хурдас, лагийг цэвэрлэнэ

access_time 2022-03-16 13:10

ОББҮХорооны 2022 оны төлөвлөгөөнд Орхон аймгийн нутаг дэвсгэрт Хангал голын хурдас, лагийг цэвэрлэх ажил тусгагдаж, шаардлагатай хөрөнгийн эх үүсвэрийг баталсан.
Хангал голын хурдасын хэмжээг тогтоох ажлын хэсэг хуралдлаа. Тус хурлаар,
Хангал голын хурдаст давхаргын талбайн болон хөндлөн огтлол бүхий геологи маркшейдрийн зураглал гаргах,
Цэвэрлэх шаардлагатай бохирдуулагч давхаргын хэмжээг ойрын хугацаанд урьдчилсан байдлаар тогтоох ажлуудыг хэлэлцлээ.

Шинэ мэдээ