Төрийн болон орон нутгийн өмчит компанийн хуульд жилд 4-5 удаа өөрчлөлт орж байжээ

access_time 2022-03-15 12:45

Төрийн болон орон нутгийн өмчит компанийн хууль УИХ-ын чуулганаар хэлэлцэгдэх гэж байна. Тус хууль 1996 онд батлагдснаас хойш нийт 30 удаа өөрчлөлт орсон. Ихэнхидээ жилд 1 удаа өөрчлөлт орж байсан бол зарим жилүүдэд 4-5 удаа өөрчлөлт орж байжээ. Хуулийн уялдаатай, харилцан хамааралтай, цогц байх зарчим эдгээр өөрчлөлтөөр суларч цоорхой үүсгэсэн гэж хуульчид үзэж байна. Шинэчилсэн хуульд тухайн компанийг байгуулахдаа компанийн засаглалыг тодорхой болгож, хаана харьяалагдах, захиран зарцуулах эрхийг хэрхэн бүрдүүлэх, төрд хамаарах хэсгийн өмчийн ангилал, эрх зүйг тодорхой болгохоор зорьж буй. Хуулийг батлахаас өмнө олон нийтийн хэлэлцүүлэг өрнүүлж саналыг нь авах юм байна.

Шинэ мэдээ