ГАЗРЫН ГҮНИЙ ДУЛААНААР ХАЛААЛТАА ШИЙДЛЭЭ

access_time 2022-03-11 07:59

Нийслэлийн ЕБ-ын 122 дугаар сургууль нь өмнө нь түүхий нүүрс, галлагаагаар халаалтаа шийддэг байсан. Газрын гүний дулааны насос бүхий халаалтын системийг ашиглалтад оруулснаар сургуулийн халаалтын сарын зардал 2.7 дахин буюу 16 саяас 6 сая төгрөг болж буурч, агаар, орчинд ялгаруулах бохирдуулагч хэмжээ буурсан эерэг үр дүн гарчээ. Өнөдөр тус сургуулийн дотоод орчин, халаалт, бусад үйл ажиллагаа ” ЖИШИГ, ЭКО СУРГУУЛЬ”-д тооцогдож байна.

Шинэ мэдээ