ХӨШИГИЙН ХӨНДИЙ РҮҮ ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ЗАРИМ БАЙГУУЛЛАГЫГ НҮҮЛГЭНЭ

access_time 2022-03-09 14:32

БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД Б.МӨНХБААТАР:
-Хөшигийн хөндийд шинэ хот барих асуудлыг үе шаттай хэрэгжүүлнэ. 150 мянган хүн багтах хот төлөвлөлтийг хийж байна. Төрийн захиргааны зарим байгууллагын Хөшгийн хөндий рүү нүүлгэх шийдвэр Засгийн газрын хуралдаанаас гарсан. Хөшигийн хөндийд хүн амын төвлөрлийг бий болгохоор судалж байна. Эхний хэсэгт онгоцны буудал тойрсон дэд бүтцийн зургийг хийж дууссан. Цэвэрлэх байгууламж, цахилгааны шугам, үерийн далан зэрэг инженерийн дэд бүтцийн ажлын зургийг гаргасан. Хөшигийн хөндийд 31 мянган га газарт хот байгуулалтын ажлыг хийх ёстой. 19 мянган га газарт өнөөдрийн байдлаар 3100 гаруй аж ахуй нэгж байна. Хуулийн дагуу ашиглагдаагүй 200 гаруй нэгж талбарыг хүчингүй болголоо. Хашаа барьж, мод тарьсан газрууды үнэлж нөхөн олговрын асуудлыг үе шаттай ярина.

Шинэ мэдээ