Авлига бол тогтолцоотой хийх тэмцэл болохоос хүнтэй хийх тэмцэл биш

access_time 2022-03-07 09:47

Авлигатай тэмцэх газраас хэвлэл мэдээллийнхэнд мэдээлэл өгсөн. Энэ үеэр хэвлэл мэдээлэл улстөржих тусам авлига нэмэгдэнэ. Шүүх засаглал хараат байх эсэх нь хэвлэл мэдээллээс шалтгаална. Тиймээс хэвлэл мэдээлэл үнэний дуу хоолой болсоор байх ёстой. Үнэн хаана байна тэнд шударга ёс тогтдог. Авлига бол далд хэлбэрээр үйлдэгддэг хохирогч байхгүй, төр хохирогч болдог. Авлига ихэвчлэн нөлөө бүхий хүмүүсийн эрх мэдэлтэй байх гэсэн хэмжээлшгүй эрх, шуналаас үүсдэг. Шүүхээр гэм буруу нь тогтоогдох хүртэл хэнийг ч буруутгах боломжгүй. Авлига бол тогтолцоотой хийх тэмцэл болохоос хүнтэй хийх тэмцэл биш. Сэжигтнийг шүүгчтэй зөвшилцөж 48 цаг баривчлах боломжтой. Түүнээс илүү хугацаанд баривчлах боломжгүй. Олон нийт бариад унтаад босоход сулласан байна гэж буруутгадаг. Гэм бурууг тогтоосон үед л цагдан хорьдог. Шинэ эрүүгийн хуульд сэжигтнийг яллагдагчаар татахаар бол заавал шүүхээр оруулдаг болсон. Мөн хялбаршуулсан журмаар зөвхөн улстөрийн албан тушаалтны авлигатай холбоотой асуудлуудыг шийддэггүй. Хүн амины хэргээс бусад хэргүүдийг ч шийддэг. Хуульд өөрчлөлт орсон үед л авлига албан тушаалтантай холбоотой хэргийг хялбаршуулсан журмаар шийдэхгүй байх нөхцөл бүрдэнэ. Хөөн хэлэлцэх хугацааны тухайд улс төрийн албан тушаалтан хэрэгт холбогдсон бол сонгуулийн 4 жилээ дуусгаад нэг жил гадаад явж байтал хөөн хэлэлцэх хугацаа нь дуусдаг сул талтай. Тиймээс хуульд өөрчлөлт оруулахаар яригдаж байна. Авлига албан тушаалын хэрэгт холбогдсон хүмүүст гэмт хэргийн замаар олж авсан хөрөнгийг төлүүлээд нэмж хуулийн дагуу мөнгөн торгууль оногдуулдаг. Иргэд гэмт хэрэгтэн 100 саяыг идээд 40 саяар торгуулаад өнгөрлөө гэдэг бол буруу мэдээлэл юм гэсэн хариулт өглөө.

Шинэ мэдээ