Хөгжлийн банкинд аудит хийгээд эрсдэл үүсч болзошгүй асуудлуудыг тухайн үед нь прокурорт шилжүүлж байсан

access_time 2022-03-07 09:43

Үндэсний аудитын газар Төрийн санхүү төсөв, нийтийн өмчийн зарцуулалтанд хяналт тавьдаг. Төсөв санхүүгийн төлөвлөлтийг зөв хийх нь чухал. Нийслэл, аймгаас орон нутагтаа хийж гүйцэтгэх ажлуудад аудит хийх 4-ээс илүүгүй сэдэв боловсруулж ирүүлдэг. Өнгөрсөн жилүүдэд хүнсний аюулгүй байдал, эмийн зохистой хэрэглээ, агаарын бохирдол, хөгжлийн бодлогын хэрэгжилтэнд аудит хийсэн. Хөгжлийн банк болон Оюу толгойн төслийн хэрэгжилтэнд аудит хийсэн. Хөгжлийн банкинд аудит хийгээд эрсдэл үүсч болзошгүй асуудлуудыг тухайн үед нь прокурорт шилжүүлж байсан. Мөн УИХ-ын төсвийн байнгын хороонд жил бүр аудитын нэгдсэн дүгнэлтийг хүргүүлдэг.

Шинэ мэдээ