Арилжаа нь зогссон 21 койн хуулийн шаардлагыг хангаад бүртгүүлсэн тохиолдолд 2 дахь арилжаанд оролцох боломжтой

access_time 2022-03-07 09:42

Санхүүгийн зохицуулах хороонд Банк бус санхүүгийн байгууллага, Хадгаламж зээлийн хоршоо, Зах зээлийн судалгаа хөгжлийн газар, Үл хөдлөх хөрөнгө зуучлал үнэт эдлэл зохицуулалтын газар, Мөнгө угаахтай тэмцэх алба зэрэг олон чиг үүргийн байгууллагууд ордог. СЗХ-ноос хэрэгжүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд нийт 248 ажил төлөвлөснөөс 148 нь мөнгө угаахтай тэмцэх ажлууд байгаа. Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн хүрээнд 21 койны арилжааг зогсоосон. Шинэ хуулиар биржээр дамжихгүйгээр койн гаргах боломжгүй болсон. Өөрөөр хэлбэл өөрийнхөө компанийн платформ дээр койн байршуулсан бол 2 дахь арилжаа явагдах боломжгүй. Монгол улсад койны арилжаанд оролцож байгаа 23 хуулийн этгээд бий. Ирэх 4 дүгээр сардаа багтаан хуулийн хүрээнд СЗХ-нд бүртгүүлэх ёстой. Техникийн шаардлага хангасан нууцлал өндөр, өөр хоорондоо шилжих боломжтой байх зэрэг шалгууруудыг хангасан блокчейн технологид суурилсан платформ байдаг. Бүртгүүлсний дараа 2 дахь арилжаанд оролцох эрх нээгдэнэ. Хуулийн хүрээнд тавьсан шаардлагыг биелүүлсэн байх ёстой. Эдгээр 21 байгууллага шаардлагыг хангаад бүртгүүлсэн тохиолдолд иргэдийг хохироохгүй 2 дахь арилжаандаа оролцоод явах боломж бий.

Шинэ мэдээ