Зээлийн хүүгийн тааз тогтоох хуулийн төсөл боловсруулагдаад явж байна

access_time 2022-03-07 09:41

Банк бус санхүүгийн байгууллагуудын хүүг багасгахад анхааран ажиллаж байна. 2016 онд 4.2% байсан хүүг 2021 онд 2.7% болгон бууруулсан.Зээлийн хүүгийн тааз тогтоох хуулийн төсөл боловсруулагдаад явж байна. ББСБ жилийн 20%-иас дээш хүүтэй бол үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй болно.

Шинэ мэдээ