ТӨВ АЙМАГТ ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДЛУУДЫГ ШИЙДВЭРЛЭХЭД АНХААРНА

access_time 2022-03-07 09:35

Төв аймгийн хувьд 1.3 сая га талбайг ой эзэлдэг бөгөөд Лүн, Батсүмбэр, Мөнгөнморьт сумдад сум дундын 3 ойн анги ажилладаг. Мөн Эрдэнэ, Мөнгөнморьт, Батсүмбэр зэрэг сумдад Якобсоны төөлүүрч эрвээхэй 9000 га талбайд голомтлон тархсан байгаа тул 2022 онд орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр тэмцлийн ажлыг хийх шаардлага гарчээ.
2020 онд хийсэн хөрсний шинжилгээний дүнгээр Төв аймгийн Зуунмод хотын зарим цэгт стронцийн агууламж зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс 1.1-1.8 дахин их, цайрын агууламж зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс 1.1-2.4 дахин их байгаа шинжилгээний дүн гарсан.
Төв аймгийн нутагт 177.2 мянган га талбай бүхий ашигт малтмалын ашиглалтын 320 тусгай зөвшөөрөл, 225.6 мянган га талбай бүхий хайгуулын 108 тусгай зөвшөөрөл олгогдсон бөгөөд уул уурхайн олборлолт, бичил уурхайн нөхөрлөл, хувиараа алт олборлогчдын улмаас 6 сумын 42 байршилд 4275 га талбай эвдрэлд орсон байна.
“Уул уурхайн олборлолтын улмаас эвдэрч, олон жил орхигдсон 8000 га талбайг нөхөн сэргээх” зорилтын хэрэгжилтийг хангуулах хүрээнд тус аймгийн нутагт 2021 онд нийт 510 га талбайд техникийн нөхөн сэргээлт, 257.6 га талбайд биологийн нөхөн сэргээлтийг хийсэн. Цаашид үлдсэн хэсгийн нөхөн сэргээлтийг хийх шаардлагатай байгаа. Байгаль орчин аялал жуулчлалын яамнаас Төв аймагт тулгамдаж буй асуудлуудыг шийдвэрлэхэд анхаарч ажиллахаар болжээ

 

Шинэ мэдээ