Цахилгааны үнэ нэмэгдсэн гэдэг худал мэдээлэл

access_time 2022-03-04 15:59

Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос Цахилгаан эрчим хүчний үнэ тарифт 2019 оны долдугаар сараас хойш огт өөрчлөлт ороогүй. Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоолын дагуу 2020 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 2021 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийг дуустал хугацаанд буюу нийт 13 сарын туршид хэрэглэгчдийн цахилгаан, дулааны эрчим хүч, дулааны уурын төлбөрийг төрөөс хариуцсан. Энэхүү төлбөрийн хөнгөлөлтөд цахилгаан эрчим хүчний 738.2 мянган хэрэглэгч, дулааны эрчим хүчний 369.0 мянган хэрэглэгч, давхардсан тоогоор 1,107.2 мянган хэрэглэгч хамрагдаж 868.5 тэрбум төгрөгийг төлсөн. Одоогоор цахилгааны үнэ нэмэгдээгүй байна гэв.

Шинэ мэдээ