Хөгжлийн банкны нотлох баримтыг устгасан зөрчил илэрчээ

access_time 2022-02-25 17:49

Хөгжлийн банкны Үйл ажиллагаа хариуцсан дэд захирал Ж.Эрхэмбаатар: Хөгжлийн банкинд холбогдох хэргүүдийг шийдвэрлэхэд нотлох баримт шаардлагатай. Зээл төлүүлэхээр нотлох баримт шүүхэд гаргаж өгөхөд баримтын бүрдүүлбэр дутуу байгаа зөрчил илэрсэн. Нотлох баримт устгасан эсэх шалгалт явуулахад 47 зээлийн материалын зээлийн бүрдүүлбэр дутуу, ажилчид баримт бичиг хүлээлцэхдээ устгасан зөрчил гарсан.
АТГ-аас Хөгжлийн банктай холбоотой ашиг сонирхлын зөрчилтэй хүмүүсийн нэр мэдээллийг өгч байна. Ихэнх зээлдэгч нар дансаараа гүйлгээ хийдэггүй. Охин компаниараа дамжуулан гүйлгээ, борлуулалт хийдэг. Бизнесийн холбоог нь хөөж үзэхээр ашиг сонирхлын зөрчилтэй хүмүүс нь ил болж байна. Ерөнхий сайдын зүгээс улс төрөөс хараат бус ажиллах үүрэг өгсөн. Бид энэ дагуу ажиллаж, шаардлага гарвал бидний ажилд саад болж нөлөөлж байгаа хүмүүсийн нэрсийг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр ил тод зарлана. Зарим зээлдэгч нар зээлээ зориулалтын бусаар зарцуулсны дараа ковидыг далимдуулж гэрээний зөрчлийг арилгахаар оролдож, үйл ажиллагаанд саад болохоор оролдож байна. Одоогоор 50 тэрбум төгрөгийн эргэн төлөлт хийгдсэн. Муу зээлийн актив 1.8 орчим их наяд төгрөг болсон. Муу зээлүүдэд газар дээр нь барьцаа хөрөнгийн үнэлгээ хийж байна гэсэн мэдээлэл өглөө.

Шинэ мэдээ