Капитал банкны битүүмжлэгдсэн 118 тэрбум төгрөгийн хөрөнгийг дуудлага худалдаагаар борлуулна

access_time 2022-02-23 13:38

“Капитал банкийг 2019 оны дөрөвдүгээр сарын 8-ны өдөр татан буулгахад Монголбанкны хяналт шалгалтын тайлангаар Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газарт нийт 240 тэрбум төгрөгийн өр төлбөр барагдуулах тооцоо гарсан. Өнөөдрийн Засгийн газрын хуралдаанаас үлдэгдэл 118 тэрбум төгрөгийн үнэ бүхий 195 ширхэг үл хөдлөхийн барилга, үнэлгээ бусад эд хөрөнгийг эрүүл мэндийн болон нийгмийн даатгалын санд хувь тэнцүүлэн шилжүүлэхээр боллоо. Сангууд үл хөдлөх хөрөнгийг дуудлага худалдаагаар үнэ хаялцуулан худалдахаар боллоо.
Битүүмжлэгдсэн эд хөрөнгө:
44 үйлчилгээний объект 52.4 тэрбум төгрөг,
7 үйлдвэр 1.9 тэрбум төгрөг,
46 орон сууц 32 тэрбум төгрөг,
82 газар 26.6 тэрбум төгрөг,
4 зоорь 2.3 тэрбум төгрөг,
3 дуусаагүй барилга 656 сая төгрөг,
7 фермийн барилга 228 сая төгрөг,
6 гарааш 564 сая төгрөг гээд нийт 195 ширхэг үл хөдлөхийн барилга байна.

Шинэ мэдээ