Өрхийн нийт орлого өсчээ

access_time 2022-02-18 09:47

Үндэсний статистикийн хорооноос 2021 оны дөрөвдүгээр улирлын байдлаар өрхийн орлого 32 мянган төгрөгөөр буурч, нийт орлого, оны үнээр 1.6 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 218.3 (15.3%) мянган төгрөгөөр, өмнөх улирлаас 6.5 (0.4%) мянган төгрөгөөр нэмэгдсэн гэж мэдээллээ

Шинэ мэдээ