Горхи-Тэрэлжид үйл ажиллагаа явуулдаггүй 130 аж ахуйн нэгж байна

access_time 2022-02-17 15:00

Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газар өвөл, зуны улиралд үйл ажиллагаа явуулдаг 130 байнгын үйл ажиллагаа явуулдаг 28 амралт, зочид буудалтай байдаг. Үйл ажиллагаа явуулна гэж газар хашаалж авсан хэр нь огт ашигладаггүй 130 аж ахуйн нэгж байдаг. Горхи Тэрэлжийн бүс газар 2 давхараас дээш барилга барьж болохгүй. 500 гаруй зөвшөөрөлгүй айл өрх байдаг. Тиймээс хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллах шаардлагатайг байгааг онцолж хамтран шйидвэрлэхээр болсон байна.

Шинэ мэдээ