Австралийн Засгийн газар урт хугацааны тэтгэлгээ зарлалаа.

access_time 2022-02-17 10:12

Австралийн Засгийн газар урт хугацааны тэтгэлгээ зарлалаа. Өргөдлийг дөрөвдүгээр сарын 29-ний өдөр хүртэл хүлээн авна. Хамрагдахыг хүссэн өргөдөл гаргагчдаас мэргэжлийн болон хувь хүний чадамж, суралцах чадвар, Монголд тулгамдсан асуудлуудыг хэрхэн шийдвэрлэх, оруулах хувь нэмэр нь ямар байхыг харгалзан сонгодог. Тусгай хэрэгцээт болон орон нутгийн иргэд хамрагдах боломжтой. Өргөдөл, болзол шалгуур, сонгон шалгаруулалтын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.australiaawardsmongolia.org цахим хуудсаас авах боломжтой.

Шинэ мэдээ