Зээлийн санд ус, дулаан, хогны төлбөрөө цагт нь төлөөгүй иргэдийг одоогоор бүртгэхгүй.

access_time 2022-02-16 12:04

Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв-4 иргэдэд дулааны мөнгөө төлөөгүй бол Монголбанкны Зээлийн мэдээллийн санд таны мэдээллийг бүртгэнэ гэсэн анхааруулга наасан. Монгол банк ус, дулаан, хогны төлбөрөө цагт нь төлөөгүй иргэдийн мэдээллийг энэ санд бүртгэх хууль эрхзүйн орчин бүрдсэн. Гэхдээ Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар, орон сууцны конторууд Төв банктай мэдээлэл солилцох гэрээ байгуулаагүй. Иймд одоогоор ус, дулаан, хогны төлбөрөө цагт нь төлөөгүй иргэдийг Зээлийн мэдээллийн санд бүртгэхгүй” гэжээ

Шинэ мэдээ