Хилийн боомтуудад өндөржүүлсэн бэлэн байдал үйлчилнэ

access_time 2022-02-15 09:59

Хилийн боомтод өндөржүүлсэн бэлэн байдалд үйлчилнэ. Бусад байгууллагуудад бүх төрлийн үйл ажиллагааг хязгаарлахгүй, цагийн хязгаарлалт тогтоохгүй. Сургууль, цэцэрлэгийн ангиудын нэг хүүхдэд эерэг хариу гарвал тандалт хийсний дараа тусгаарлах эсэхийг шийднэ. Өмнө нь нэг хүүхдэд халдвар илэрсэн бол тусгаарлан ангийнх нь хүүхдүүдийг цахимаар хичээллүүлж байсан юм.

Шинэ мэдээ