Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв, их дээд сургуулиудын хичээл өнөөдрөөс цахимаар эхэллээ.

access_time 2022-02-07 11:56

Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв, их дээд сургуулиудын хичээл өнөөдрөөс цахимаар эхэллээ. Ерөнхий боловсролын сургуулийн хүүхдүүдийн хичээл 14-нээс цахимаар эхэлж 28-наас танхимаар хичээллэнэ. Цэцэрлэгийн хичээл сургалт 14-нээс нэг ангид 25 хүүхэдтэйгээр эхэлнэ.

Шинэ мэдээ