Газар хөдлөлтийн давтамж 8 дахин нэмэгджээ

access_time 2022-01-28 15:19

Сүүлийн үед газар хөдлөлтийн давтамж 8 дахин нэмэгдсэн. Тиймээс газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангах, эрсдэлийг бууруулах мэдлэг, мэдээллийг олон нийтэд үр дүнтэй хүргэх чиглэлээр ажиллах шаардлага гарч байна. 21 аймаг болон нийслэл Улаанбаатар хотод байгуулсан Газар хөдлөлтийн гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлүүд орон нутгийн хэмжээнд газар хөдлөлтийн давтамж нэмэгдэж байгааг анхааралдаа авч ажиллах хэрэгтэй байгаа юм.

Шинэ мэдээ