Хүн амын дундах хорт металлын түвшинг тогтооно

access_time 2022-01-12 13:12

Хүн амын дундах хорт металлын түвшинг тогтоох судалгаа хийгдэх гэж байна.    Судалгаагаар хүнцэл, хром, никель зэрэг 7 металлыг тодорхойлно. Хүнд металлын хурц архаг хордлогоос сэргийлэх ач холбогдолтой. Гэр хорооллын болон хөдөө орон нутгийн 150-200 хүнээс хорт металлын түвшин тогтоох судалгаа шинжилгээ хийнэ .

 

Шинэ мэдээ