Зорилтот бүлгийн айл өрхөд 6 шуудай шахмал түлш олгоно

access_time 2022-01-03 12:17

Нийслэлийн 190 мянган гэр хорооллын өрхөөс зорилтот бүлэгт хамаарч байгаа 6098 өрхөд нийгмийн халамжийн ажилтнуудаар дамжуулан халамжийн оноог нь тодорхойлж, сайжруулсан түлшийг олгоно..

Амьжиргааны баталгаажих доод түвшнөөс доогуур орлоготой  айл өрхөд сайжруулсан түлшний картыг нь цэнэглэж өгнө. Долоо хоногт 6 шуудай түлшийг сайжруулсан түлш борлуулах цэгээс авах юм.

Шинэ мэдээ