7 аймагт дулааны станц барих ажил эхэллээ

access_time 2021-12-27 14:56

Баянхонгор, Говь-Алтай, Говьсүмбэр, Завхан, Өвөрхангай, Сүхбаатар, Хэнтий зэрэг 7 аймгийн төвд хэрэгжих төслийн барилга угсралтын ажил эхэллээ. Төсөл хэрэгжсэнээр

–   180 Гкал/цаг нийлбэр хүчин чадалтай 19 зуух бүхий 7 дулааны станц,

–   46 км урттай хос дулаан дамжуулах шугам,

–   57 дулаан дамжуулах төвийг 26,5 сарын хугацаанд тус тус барьж, хүлээлгэн өгөх юм.

Төсөл хэрэгжсэнээр байгаль орчин, нийгэмд дараах нөлөөллийг үзүүлнэ:

  • 1000 орчим ажлын байр бий болно
  • 737 аж ахуйн нэгж, байгууллага дулааны эрчим хүчээр хангагдана,
  • 437 төсөвт байгууллага дулааны эрчим хүчээр хангагдана,
  • 547 нийтийн орон сууц дулааны эрчим хүчээр хангагдана,
  • 1086 амины орон сууц дулааны эрчим хүчээр хангагдана,
  • 50 м2талбайтай 6189 айл өрх шинээр дулааны эрчим хүчээр хангагдах боломж тус тус бүрдэнэ.

Төсөлд хамрагдах 10 аймгаас үлдсэн 3 аймгийн төв (Архангай, Дундговь, Төв)-д дулааны станц барилга угсралтын ажлыг 2022 онд эхлүүлж, 2 жилийн хугацаанд хэрэгжүүлж дуусгахаар төлөвлөн, холбогдох арга хэмжээг авч ажиллаж байна.

Шинэ мэдээ